Akty prawne

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych;

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

10) statutu GOPZiPU. 

Załączniki:
  1. Uchwała nr XVIII/451/19 RMG.pdf (04.02.2021, 09:45) - pobrań: 1 065
  2. Statut GOPZiPU.pdf (04.02.2021, 07:37) - pobrań: 1 055
Opublikował: Andrzej Skorupski
Publikacja dnia: 04.02.2021, 09:40
Dokument oglądany razy: 4 582
Podpisał: Andrzej Skorupski
Dokument z dnia: 04.02.2021