GOPZiPU

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą  w formie jednostki budżetowej.

Nadzór na działalnością GOPZiPU sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.


Opublikował: Andrzej Skorupski
Publikacja dnia: 04.02.2021, 13:06
Dokument oglądany razy: 4 044
Podpisał: Andrzej Skorupski
Dokument z dnia: 04.02.2021