GOPZiPU

To jest archiwalna wersja strony z dnia 04.02.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Gdańskie ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą  w formie jednostki budżetowej.

Nadzór na działalnością GOPZiPU sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.


Opublikował: Andrzej Skorupski
Publikacja dnia: 04.02.2021, 09:36
Dokument oglądany razy: 1 312
Podpisał: Andrzej Skorupski
Dokument z dnia: 04.02.2021