Plan postępowań o udzielanie zamówień


Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień informuje, że analiza Wewnętrznego Planu Zamówień Publicznych z dnia 04.02.2021 wykazała, iż nie planujemy Postępowań Przetargowych.  


Opublikował: Andrzej Skorupski
Publikacja dnia: 04.02.2021, 21:35
Dokument oglądany razy: 1 143
Podpisał: Andrzej Skorupski
Dokument z dnia: 04.02.2021